Samarbeid gir resultater

Kripos hadde bistand fra Økokrim, PU, UP, Oslo og Romerike politidistrikt, samt NAV og Skatteetaten da de i forrige uke aksjonerte mot det de karakteriserer som et organisert kriminelt nettverk.

Kripos logo arbeidsmarkedskriminalitet organisert kriminalitet

Foto: Arne Røed Simonsen

Aksjonen var blant annet rettet mot useriøse aktører innen renholds – og transportbransjen.

Myndighetenes økte satsning mot arbeidsmarkedskriminalitet ble besluttet etter det første møtet hvor næringslivet var representert i politiets Samordningsorgan. På møtet ble det besluttet å utarbeide en felles situasjonsbeskrivelse. På oppdrag fra Riksadvokaten, ble det også utarbeidet en rapport om Kriminaltiet i bygg- og anleggsnæringen Denne ble lagt frem 5. mai 2014.

Den seriøse og organiserte delen av næringslivet har lenge vært bekymret for økende kriminalitet i flere bransjer. Useriøse og kriminelle næringsdrivende er en trussel mot et lovlig og seriøst næringsliv, og en bred satsning for å luke ut de kriminelle virksomhetene ønskes velkommen.

- Kampen mot useriøse virksomhet har vært viktig for NHO Service gjennom mange år. Viktige tiltak, som etablering av godkjenningsordning for renholdsbransjen og allmenngjøring av tariff, har gitt framskritt. Det er likevel mange kriminelle som fortsatt søker til denne bransjen og som bringer betydelig skade på det seriøse næringsliv, kunder og samfunnet. Denne ukens politirazzia er et sterkt eksempel på at det er et stort behovet for ny innsats. NHO Service har nylig opprett en prosjektstilling som skal forsterke kampen mot kjeltringer i renholdsbransjen. Resultatene fra dette arbeidet blir viktig i vår dialog med myndighetene, sier Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service.

18 personer ble pågrepet under politiets aksjon i forrige uke. Grovt bedrageri, organisert kriminalitet, lånebedragerier, skatteunndragelse og urettmessige NAV-stønader er blant forholdene politiet til nå mener å ha avdekket.

- Vi har i lang tid advart mot arbeidsmarkedskriminalitet, og vi mener at etterforskningen i denne saken så langt viser hvordan arbeids- og velferdssystemet vårt utnyttes. Vi ser også hvordan personer med løs tilknytning til Norge lett blir brukt til kriminelle formål, sier Sjef Kripos Ketil Haukaas på Kripos sin hjemmeside.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss