Samarbeid er viktig!

Det var ett poeng i åpningstalene på NSMs årlige konferanse. Den tok for seg både personellsikkerhet, fysisk sikkerhet og IKT-sikkerhet.

NSM Konferanse 2017

Foto: Arne Røed Simonsen

Som nasjonal sikkerhetsmyndighet, rapporterer NSM til både Forsvarsminister og Justis- og beredskapsminister. Begge var derfor tilstede for å åpne konferansen.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide la i sin åpning vekt på at dagens utfordringer er preget av uforutsigbarhet og kompleksitet. Dette gjør at vi er helt avhengige av et godt samarbeid mellom land, institusjoner og organisasjoner.

Det er store avhengigheter mellom sektorer og virksomheter. Forsvaret er avhengig av sivil sektor og dennes kritiske infrastruktur.

Forsvarsdepartementet vil legge frem forslag til ny sikkerhetslov for Stortinget i løpet av våren. Den nye loven skal bidra til å forebygge terror, spionasje og sabotasje.

Også Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen understreket viktigheten av samarbeid.

–Endringene i trusselbildet tilsier et styrket sivilt-militært, privat-offentlig og internasjonalt samarbeid, sa Amundsen.

Les hele talen her

I sin innledning til debatt mellom sjefene i NSM, E-tjenesten og PST, sa Kjetil Nilsen, direktør i NSM blant annet:

 – Små virksomheter er ofte mål for store angripere. De bruker de små virksomhetene som "brohoder" inn mot større virksomheter. De små virksomhetene er sårbare og vil sannsynlig ikke kunne står imot angrepene. Små virksomheter må slå seg sammen og samordne seg på tvers av sektorer. De må samle seg i større enheter, sa Nilsen.


EOS-sjefene i debatt (Foto: Arne Røed Simonsen)

-NSR støtter statsrådenes ønske og oppfordring til økt samarbeid. Vi tror at næringslivet i mange sammenhenger vil være et verdifullt tilskudd til myndighetenes egne ressurser og innsats. Vi er også enig med NSM-direktørens uttalelse om at små virksomheter i dag er sårbare for digitale angrep, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss