Rutiner for håndtering av kontanter

Juletiden er den mest hektiske måneden for varehandelen og vi oppfordrer derfor alle virksomheter å holde fokus på sikkerhetsrutinene i denne perioden.

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

I forbindelse med julen er det ofte en stor økning i omsetningen i butikkene. Dette kan friste kriminelle. Det er derfor viktig å innskjerpe rutinene i forbindelse med pengehåndtering.

Opphoping av kontanter bør unngås. Det anbefales hyppigere henting/levering av kontanter i samråd med verditransportør.

NSRs Ransutvalg vil oppfordre brukersteder av kortterminaler til å oppfordre til kortbruk og legge til rette for at kundene kan skjule pinkode.

Gode sikkerhetsrutiner reduserer kriminalitetstrusselen

NSR oppfordrer alle virksomheter å etablere egne sikkerhetsrutiner og å gjennomgå disse sammen med sine ansatte.
Gjennomtenkte sikkerhetsrutiner som etterleves, er av stor betydning for å unngå ran og annen kriminalitet og begrense skadevirkningene etter disse.

Vi skiller mellom forebyggende sikkerhetsrutiner for å begrense risikoen for virksomheten og rutiner hvordan de ansatte skal opptre under et ran. Det er også viktig at virksomhetene har på plass ettervernsordninger som ivaretar de ansatte som har vært utsatt for ran eller trusler.
 

Sertifisering gir bedre sikkerhet mot ran


Ordningen gir de som gjør en innsats på sikkerhetssiden, mulighet til å få sin forretning/bedrift sertifisert av politiet. Det følger med synlig oblat som festes på døren som bevis på at sikkerheten mot ran er ivaretatt.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss