Rutiner for håndtering av kontanter

Det er i mørketiden vi historisk har flest ran, og vi oppfordrer derfor alle ransutsatte virksomheter å skjerpe inn rutinene i denne perioden.

I forbindelse med julen er det ofte en stor økning i omsetningen i butikkene. Dette kan friste kriminelle til å foreta ran. Det er derfor viktig å innskjerpe rutinene i forbindelse med pengehåndtering.
Opphoping av kontanter bør unngås. Det anbefales å hyppigere hentinger/leveringer i samråd med verditransportør.

Ransutvalget vil oppfordre brukersteder av kortterminaler å legge til rette for at kundene kan skjule pinkode.

Sikkerhetsrutiner reduserer ranstrusselen

Sikkerhetsrutiner knyttet til håndtering av kontanter vil kunne være befattet med stor interesse fra aktuelle aktører. NSR oppfordrer alle ransutsatte virksomheter om, sammen med sine ansatte, å gjennomgå sine sikkerhetsrutiner nøye.
Gjennomtenkte sikkerhetsrutiner som etterleves, er av stor betydning om en virksomhet skal ha mulighet til å unngå ran og/eller - begrense skadevirkningene etter et ran. Vi kan skille mellom daglige sikkerhetsrutiner og rutiner for opptreden under og etter et ran.

Mer om sikkerhetsrutiner finner du på siden Sikret mor ran

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss