Run, hide and tell

Vi tror at kunnskap og informasjon om terror skaper trygghet, ikke frykt.

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

(Artikkelen var først publisert i Dagbladet)

Dagbladet lanserte artikkelen Terror: Britiske myndigheter oppfordrer ferierende til å se denne terrorvideoen, lansert av britiske myndigheter. (Ekstern lenke)

Professor Atle Dyregrov hevder i artikkelen at han er skeptisk til en generell folkehelsekampanje som den britiske, og tror ikke denne vil berge liv, heller skape uro.

Vi mener det motsatte, og har tro på at slike opplysende videoer kan berge liv når det utenkelige rammer tilfeldige og uskyldige turister eller ansatte på reise i utlandet, eller i vårt eget land Norge.

Vi mennesker blir opplært fra barnealder i barnehage og skole at brann er farlig. Som vanlig rutine har vi brannøvelser, ansatte marsjerer på rekke og rad ut når brannalarmen går, og stiller seg pent opp der brannvakten gir beskjed at de skal stå. Sommer som vinter, kaldt eller vått, det spiller ingen rolle. Så telles de ansatte, hvis noen mangler – må de finnes, slik at ingen er igjen i bygningen og brenner inne. Skaper dette frykt hos de ansatte, eller gir dette de ansatte et bedre grunnlag for å agere riktig når alarmen går? Slik opplæres barna også på andre områder, ikke bli med ukjente voksne hjem, ikke ta imot godterier av ukjente, og lær deg nødnummeret til nødetatene. Gjør vi voksne dette for å skremme? Noen blir sikkert redde og bekymret, men målet er å lære de unge noen rutiner og regler når uønskede hendelser oppstår. Det handler om å være forberedt, det handler om at hjernen vår skal styre oss på å gjøre noe som er innøvde vaner.

Vi har hørt utsagnet - Hva slags land hadde vi vært, og hva slags mennesker hadde vi vært dersom vi hadde vært forberedt på 22/7?  Vi lar den stå udiskutert her, men spørsmålet er: hva kan vi gjøre for at befolkningen – du og jeg, i jobb eller privat, skal opptre rasjonelt når utenkelige hendelser oppstår i nærheten av deg, eller du blir direkte rammet. Hendelsene i Europa de senere år kommer dessverre nærmere og nærmere oss nordmenn, ikke bare når vi er turister – og kanskje skal vi trene oss selv på tanken av å komme oss som best vi kan ut av disse forferdelige situasjonene, selv om sannsynligheten for at nettopp du rammes er veldig liten. Det gjelder heldigvis også når det gjelder brann, men vi øver allikevel – og det må vi ikke slutte med.

Dette blir også et tema under Sikkerhetskonferansen.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss