Risikoanalyse behøver ikke være komplisert!

Er det frykten for tunge og kompliserte øvelser som gjør at færre og færre selskaper gjennomfører risikovurdering mot kriminalitet? NSR, region Oslo, med Statoil ASA som vertskap, inviterer til seminar som gjennom en ny metode viser at risikoanalyse slettes ikke behøver å være så vanskelig.

Foto: Arne Røed Simonsen

Gjennom praktisk tilnærming vil deltakerne oppleve at risikoanalyser kan tilpasses virksomhetens størrelse, enten den er et stort konsern eller en liten bedrift med få ansatte.

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2013 viser at færre selskaper gjennomfører risikovurdering mot kriminalitet sammenlignet med i 2011. Resultatet overrasker, ikke minst fordi 22. juli-terroren og terrorangrepet i In Amenas sitter friskt i minnet. Det er heller ikke noe som tyder på at den generelle kriminalstatistikken vil gå tilbake, og informasjonssikkerheten blir bare mer og mer truet.

Uten grunnleggende kunnskap om trusselbildet og beskyttelse, blir det vanskelig å planlegge og utøve riktig sikring av virksomheten.

En risikoanalyse bestående av verdivurdering, trusselvurdering,sårbarhetsvurdering og en risikovurdering, gjør virksomheten bedre rustet til å stå i mot kriminalitet og andre tilsiktede og uønskede hendelser.

Henning Berg fra Statoils nye konsernfunksjon med ansvar for sikkerhet og beredskap vil snakke om risikoanalysens betydning for virksomheten.

Også Roy Stranden fra Departementenes servicesenter vil snakke om risikoanalyse. Han vil dreie tema i retning av hvorfor det er nødvendig med risikoanalyse mot kriminelle handlinger.  

Den tredje foredragsholderen er tidligere etterretnings- og sikkerhetsoffiser i Marinejegerkommandoen.

Seminaret er gratis og åpent for alle virksomheter.

Program og påmeldingsinformasjon finner du her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss