Reiseråd for Barcelona

NSR har mottatt spørsmål fra medlemmer om det er trygt å dra på forretningsreiser til Barcelona nå. På bakgrunn av innhentet informasjon har vi utarbeidet følgende råd:

Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

Oppdatert 30.10.2019

Generelt

På grunn av den pågående uroen i Catalonia generelt og Barcelona spesielt, anbefaler NSR å ikke dra til Barcelona/Catalonia nå, om det ikke er strengt nødvendig.

Situasjon

Den spanske høyesterett avsa nylig en dom i saken mot 9 katalanske politikere. De ble dømt til lengre fengselsstraffer for oppvigleri. Dette har ført til demonstrasjoner med påfølgende uro. Det har forekommet tilfeller av vold og hærverk. Store folkemengder har blokkert gater og forstyrret bevegelsesfrihet knyttet til hoved ferdselsårer, flyplass, tog, havn mv. 

Det kan blusse opp til ytterligere uro og demonstrasjoner i tiden frem mot valget den 10. november.

Den norske ambassaden i Madrid

Via Utenriksdepartementet har vi fått følgende informasjon fra ambassaden i Madrid:
Det er vanskelig å si hvor lenge protestene i Catalonia vil vare, men det må forventes at de vil fortsette i hvert fall de nærmeste i dagene.

Størsteparten av storbyen Barcelona fungerer imidlertid normalt, og mange demonstrasjoner har vært fredelige, særlig før mørkets frambrudd. Men ettersom det tidvis også har vært kraftige sammenstøt mellom politi og demonstranter i Barcelona og andre byer i regionen, oppfordrer ambassaden norske reisende til å holde seg unna steder der demonstrasjoner pågår. 

Varsler om hvor det pågår demonstrasjoner i Barcelona kan til enhver tid finnes på det lokale politiet sin twitterkonto: @barcelona_GUB

Ettersom mange gater og veier i Barcelona og ellers i regionen dessuten har blitt sperret av demonstranter, kan det oppstå forsinkelser i trafikken. Vi oppfordrer derfor til å beregne god tid ved forflytninger og gjerne også følge med på twitterkontoen @transit

Ambassaden anbefaler alle reisende å bruke www.reiseregistrering.no under reiser til utlandet.

Turistkontoret i Barcelona har videre opprettet et servicenummer som tilreisende kan ringe for informasjon (mellom kl. 08:00-24:00): +34 93 28 53 834.
Lokale nødnumre: Gratis nødnummer 112, ambulanse 092 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil), brannvesen 080 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

I krise- og nødsituasjon oppfordres publikum om å kontakte den norske ambassaden i Madrid:
Telefon: +34 914 363 840
Telefaks: +34 913 190 969
E-post: emb.madrid@mfa.no 
Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00  eller pr e-post UDops@mfa.no 
 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss