Regjeringen sier nei til en sentral anmeldelsesenhet for næringslivet

Næringslivets Sikkerhetsråd har i ulike fora tatt til orde for at det opprettes en sentral anmeldelsesenhet for større næringslivsvirksomheter.

Bakgrunnen er at NSR sitter med den oppfatningen at politiet prioriterer lettere oppklarte saker enn de tyngre sakene, som en konsekvens av evalueringssystemet og sakenes kompleksitet, og at selv veldokumenterte anmeldelser fra næringslivet raskt blir henlagt.

Blant annet ble eiendomssvindelsaken i Østfold henlagt selv om fornærmede finansinstitusjon hadde god dokumentasjon på saken. Det tok hele ni måneder å få politiet/påtalemyndigheten til å gjenoppta saken, og det økonomiske omfanget er så langt nærmere 200 millioner kroner. Det er også andre saker vi kan vise til der næringslivets anmeldelser blir henlagt. Det tok eksempelvis mer enn tre måneder å få politiet til å etterforske ”Skimming-saken” som går for retten i Oslo i disse dager.  Også i det tilfellet måtte næringslivet jobbe mot de sentrale institusjoner for å få saken etterforsket. Mange privatpersoner var berørt av denne saken.

En slik situasjon er NSR ukomfortabel med. Vi mener det er behov for å opprette, eller utpeke, en enhet som kan ta i mot anmeldelser der virksomheter kan anmelde større saker, eller en serie av tilfeller. Denne anmeldelsesenheten må ha kompetanse til å vurdere komplekse saker. Om en virksomhet erfarer større kriminalitet skal den ikke være prisgitt et lite lensmanns- eller politikontors ressurser og kompetanse til å vurdere saken.

Dette nevnte NSR i møte med noen av medlemmene i justiskomiteen, og Høyres representant Anders B. Werp tok saken til Stortinges spørretime. Svaret fra Justisministeren er nedslående.

Justitsministerens svar til Stortinget.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss