Regionalt møte om Flyplassikkerhet, Sandefjord luft havn - Torp

Flyplassikkerhet har alle en oppfatning om, og alle fremstår som eksperter på hvordan dette bør være. MEN det er ikke alle gitt å mene noe sikkerheten på flyplasser. Det er både fag og politikk som bestemmer hvilke regler som skal gjelde for kontroll av passasjerer og ansatte.

Begrepsbruken ”flyplassikkerhet” hva inneholder det? Begrepet er ikke statisk og alle legger sin oppfatning i det. Vi har allerede på denne bakgrunn vanskeligheter med å kommunisere begrunnelsen for reglene. Det er en allmenn oppfatning at flysikkerhet i hovedsak dreier seg om den rene fysiske sikkerhet. Det er vanlig misforståelse.

9.11 (nine/eleven) endret mye i begrunnelsen for sikkerhetstiltakene. Tradisjonell tenkning basert på risikovurderinger og et faglig ståsted ble erstattet av politiske argumenter. Det er vanskeligere å argumentere for politisk begrunnede regler enn de som har en begrunnelse i noe fysisk farlig. Slike utfordringer er også en del av sikkerheten på fly. Dette leder over i skillet mellom trygghet og sikkerhet.

Trygghet er etter min oppfatning også viktig for sikkerheten. Påstanden er at en person som føler seg trygg er en mindre risiko enn en som ikke føler seg trygg. Sannsynligheten for at en utrygg/redd/usikker person kan komme til å gjøre noe urasjonelt er større enn om vedkommende er trygg på situasjonen og omgivelsene. Dette viser behovet for informasjon til passasjerer og ansatte.
Dette er tenkning som enkelt kan overføres til egen virksomhet og egne ansatte. Om noen skal ut på tjenestereise er det et poeng å tenke litt på sikkerheten til vedkommende. Sett den ansatte i stand til å ta vare på seg selv ved å sørge for at det er klar over regler de må forholde seg til, de interne regler virksomheten har. Et eksempel her kan være rusmiddelpolitikk i og med at de ansatte representerer virksomheten og ikke seg selv. Uheldige hendelser vil ofte identifiseres med hvor en kommer fra – ”det var han fra NSR”. Det kan i siste instans slå negativt ut for virksomhetens omdømme.

Overføringsverdien fra flysikkerhet er etter min oppfatning klart til stede. Fly- og flyplassikkerhet forholder seg til et regelsett som er nasjonalt og internasjonalt. Andre hensyn må tilpasses disse reglene. Et eksempel tas fra vertskapet for det regionale møtet ved Torp Flyplass, Sandefjord. Reglene tilsier at passasjerer fra fly fra ikke sikkerhetsgodkjente destinasjoner ikke skal blandes med andre passasjerer uten at de har gått gjennom en sikkerhetskontroll. Torp måtte bygge om terminalen for å møte denne reglen i praksis. Med andre ord tilpasse det å drive forretning til en gitt security-regel.

Dette mener jeg kan være tenkning som alle kan bruke, og ikke være redd for at sikkerhet ikke lar seg kombinere med kjernevirksomheten. Forutsetningen er at en vet hva en skal sikre og hvilke tiltak en skal iverksette.

NSR vil takke Torp lufthavn, Sandefjord for flott vertskap, og regional kontakt for NSR, Trygve Lauritzen for et godt program.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss