Ransnedgangen fortsetter i Norge

Vi må tilbake til 1997 for å finne like lave ranstall i Norge som i år. I Sverige derimot øker ranstallene for første gang siden 2009.

- Selv om det er de tradisjonelle bransjene som opplever flest ran i Norge, ser vi nå en tendens til at bransjer som ikke har vært plaget med ran tidligere nå opplever ran, sier sikkerhetsrådgiver i Hovedorganisasjonen Virke og leder av Næringslivets Sikkerhetsråds Ransutvalg, Thor Martin Bjerke.

Bjerke trekker frem at alt fra butikker som selger sexleketøy, brukte klær, brudesalonger, blomster, trossamfunn, spillsenter og vinmonopol har opplevd ran de siste par årene.

- Dette viser at det er viktig at alle bransjer som håndterer kontanter sikrer seg legger han til, og henviser til hjemmesiden www.sikret-mot-ran.no som gir tips og råd om hvordan man kan sikre seg bedre.

Av rapporterte ran i Norge så langt i 2013, er 17 foretatt mot forretninger, 13 mot kiosker, 13 mot bensinstasjoner og 13 mot andre næringsvirksomheter (Apotek, pizza, bingo, hotell, restaurant, gatekjøkken o.l.) . Av forretningsranene ble 10 rettet mod dagligvareforretninger, 3 mot ur/gull, 3 mot tekstil og 1 mot en dyrebutikk.

44 prosent av ranene pr 30/6 i Norge ble foretatt med kniv og 29 prosent med pistol. Ellers ble det benyttet spray, elektrosjokk og slag/spark. De fleste ranene skjer i Stor-Oslo (34 prosent pr 31/7) Det er naturlig at Oslo topper statistikken siden den største befolkningstettheten er her. Politiet i Oslo har derimot fokusert på ran og har en lavere andel ran enn tidligere da de historisk sett har ligget på mer enn 50 prosent.

Ransnedgangen vi ser her til lands har flere årsaker, sier Bjerke. - Det første er at virksomhetene har foretatt flere ransforebyggende tiltak, som mindre penger i kassa, lukkede pengesystemer og bedre opplæring av de ansatte. Når utbyttet i flere av ranene er null, blir ikke interessen for å rane særlig stor.

Han tror også at kjededannelsen i Norge gjør at standardisering av sikkerhetstiltak innenfor en kjede gjør at også små aktører får gode råd og oppfølging fra kjedekontorene og sikkerhetssjefene.

- Jeg vi også berømme politiet for at de har fokus på ran og oppklarer de fleste. I Oslo er det oftere serieran enn andre steder noe, som i perioder gir høyrere tall. Når politiet løser slike saker ser vi at ranene "faller tilbake til normalt nivå".

Oppgang i Sverige

I følge Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Sverige så øker butikkranene i vårt naboland. På landsbasis har ranene økt med ca 10% første halvår i forhold til i fjor. Det er første gang siden 2009 at ranene har vist en økning.

Det er Svensk Handel som presenterer de nye tallene fra BRÅ og de forklarer økningen med at det også i Sverige er bransjer som nesten har vært forskånet for ran som nå opplever en ransøkning.


I sin rapport om Den organiserte kriminaliteten i Norge – trender og utfordringer 2013–2014 skriver Kripos blant annet om:

Norske og svenske miljøer

De to-tre siste årene er det begått et økende antall sjokkbrekk, særlig mot klesbutikker. Mange tyverier begås av ungdomsgjenger med norsk og svensk opprinnelse. Tyveriene later til å være godt organisert, blant annet stjeles bilene som brukes i forkant, og de kriminelle tar forholds-regler for å unngå at politiet sporer telefonene deres.

Et tettere samarbeid mellom norske og svenske miljøer kan skape mer alvorlig og større kriminell kapasitet, spesielt innen grove ran.
 

Organisert vinningskrimininalitet vil være tema på Sikkerhetskonferansen.

Ransutvalget
Det er en internasjonal trend at kriminaliteten brutaliseres. Evnen til å beskytte våre verdier er svært forskjellig. Grov vinningskriminalitet vil flyte der dit avkastningen er størst og risikoen minst. NSR arbeider for større kunnskap og beredskap om hvordan man kan takle og unngå alvorlige situasjoner med fare for tap av liv og helse.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss