PSTs trusselvurdering 2014

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste la i dag frem trusselvurderingen for 2014.

Foto: Arne Røed Simonsen

PST vil også det kommende året stå overfor et sammensatt og komplekst trusselbilde. Politisk motivert vold i form av ekstrem islamisme vil representere en alvorlig utfordring. Arbeidet med å forhindre at personer med tilknytning til Norge involveres i terroraksjoner, vil være den viktigste oppgaven til tjenesten det kommende året. Fremveksten av et aktivt ekstremt islamistisk miljø vil bidra til økt polarisering mellom ulike grupper i Norge, og kan etter hvert bli en av de viktigste årsakene til en mer alvorlig trussel fra høyreekstreme grupper her i landet. Videre vil Norge også det kommende året utsettes for etterretningsvirksomhet, som kan være svært skadelig for norske økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige interesser.

"Vi ser fremdeles hvordan fremmede etterretningstjenester spiller en rolle i arbeidet med å legge til rette for økt samarbeid mellom eget lands og norsk industri og forskning, samt mellom egne og norske etater og institusjoner. De aktuelle etterretningstjenestene ønsker å utnytte slikt samarbeid til å styrke egen innhenting mot sensitive deler av norsk stat og næringsliv", står det blant annet i tusselvurderingen.

Last ned trusselvurderingen her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss