PST-rapport om radikalisering

Politiets sikkerhetstjeneste har lagt frem en ny rapport om hvilken bakgrunn personer som frekventerer ekstreme islamistiske miljøer i Norge har før de blir radikalisert.

Foto: Arne Røed Simonsen

Foto: Arne Røed Simonsen

Undersøkelsen bekrefter det eksisterende bildet av ekstrem islamisme i Norge som et multietnisk fenomen, preget av unge menn med lav utdannelse, mye kriminalitet og løs tilknytning til arbeidslivet.

Undersøkelsen avdekker imidlertid variasjoner i etnisk tilhørighet. Blant annet, er pakistanere og somaliere underrepresentert sett i forhold til størrelsen på disse minoritetene i Norge.

 

 

Enkelte minoriteter er overrepresentert og vil bli undersøkt nærmere for å avklare om dette er en reell overrepresentasjon eller skyldes mer tilfeldige forhold, skriver PST på sin hjemmeside,

Sjef for PST Benedicte Bjørnland, skriver på PSTs blogg at selv om at det er mulig at det verste kan skje, så kan radikalisering forebygges. Studien er et ledd i at PST skal bidra med fenomenforståelse av radikalisering.

 PSTs undersøkelse kan lastes ned her

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss