PST har offentliggjort en oppdatering av trusselbildet

NSR skrev i sommer at det kan være lurt at de virksomheter som har beredskapsplaner, nå går gjennom disse, og forsikrer seg om at de er oppdatert, og ellers følger de råd som politiet til enhver tid gir. Det oppfordres til å være mer årvåken.

Illustrasjonsbilde (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjonsbilde (Foto: Arne Røed Simonsen)

PSTs trusselvurdering for 2014 er fortsatt gjeldende, men de har supplert den basert den på den senere tids utvikling.

-Flere land i Vesten har de siste par årene sett en negativ utvikling i trusselbildet. Utviklingen har gitt seg utslag i høynet terrorberedskap i flere land. Den senere tid har det vært gjennomført en rekke arrestasjoner i vestlige land for å avverge terrorangrep. Ved de fleste av disse arrestasjonene har det blitt påvist indirekte eller direkte knytninger til terrororganisasjonen Den islamske staten (ISIL) og konflikten i Syria og Irak. Fellestrekkene i planene har vært å angripe symboltunge mål med enkle midler, skriver PST blant annet i sin oppdatering av trusselvurderingen.

Vi oppfordrer generelt til at man gjennomfører risikoanalyser mot kriminalitet og reduserer mulige sårbarheter på bakgrunn av en slik analyse. Det å ha en god grunnsikring av virksomheten og oppdaterte beredskapsplaner i forhold til kriminalitet generelt, vil gjøre virksomheten bedre rustet til å håndtere mange ulike uønskede handlinger.

Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhendlinger

Last ned hele veilederen her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss