Politiets sikkerhetstjeneste(PST) har pågrepet tre personer

I en pressemelding skriver PST at de har pågrepet tre personer mistenkt for deltagelse i eller støtte til en terrororganisasjon.

Bilde av PST-bygget

(Foto: Arne Røed Simonsen)

Alle de tre er norske statsborgere, men en er født i Somalia og to er født i tidligere Jugoslavia.

Det foreligger skjellig grunn til mistanke om at to av de siktede har deltatt som fremmedkrigere for ”Den islamske staten i Irak og i Levanten” (ISIL) i Syria. De tre siktede ble pågrepet for å avverge ytterligere støtte eller tilslutning til ISIL, skriver PST i pressemeldingen.

PST skrev i sin årlige trusselvurdering for 2014 at: I løpet av det siste året har flere ekstreme islamister fra Norge, gjennom deltakelse i kamp og trening med militante grupper i utlandet, fått økt kapasitet til å gjennomføre terrorhandlinger. Enkelte av de som returnerer fra slike opphold, vil i 2014 representere en potensiell trussel mot norske interesser.

I samme trusselvurdering uttrykker PST en bekymring for at nye personer ser ut til å være i en radikaliseringsprosess. Sentrale personer i miljøet bruker en al-Qaidainspirert retorikk, som settes i en norsk kontekst for å radikalisere og rekruttere flere til miljøet, såt det blant annet i trusselvurderingen.

Stadig flere personer har reist ut fra Norge for å kjempe med militante islamistiske grupper i ulike konfliktområder. PST anslår at 40 – 50 personer med tilknytning til Østlandsmiljøet har reist til Syria.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss