Politiet går nye veier for å bekjempe vinningskriminalitet

De siste to årene har antall grove tyveri fra villa steget i noen politidistrikt. Nå tester politiet i Asker og Bærum, Nordre og Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark sammen med Safe4, Tryg forsikring, Næringslivets Sikkerhetsråd(NSR) og Finans Norge flytende mikromerking for første gang i Norge.

Forside flyer

Forside flyer

Metoden innebærer å merke verdifulle gjenstander med flytende mikropartikler, og registrere gjenstandene som er merket i et internasjonalt register.

Teknologien er tatt i bruk i 47 land, og har ført til nedgang i vinningskriminaliteten. Nå introduseres merketeknologien i Norge. Ett boligområde i Sandefjord er en del av et pilotprosjekt hvor politiet og samarbeidspartnerne vil dele ut gratis sett med eiendelsmerking til beboerne.

Politiet har fått utstyr til å søke etter merkingen på gjenstander som kan være stjålet, og har tilgang til å søke i registeret for å finne rette eier.

Pilotprosjektet omfatter boligområder, men NSR håper at vi også kan få testet ut systemet hos utsatte næringsvirksomheter, for eksempel innen bygg og anleggsbransjen. Finans Norge, som organiserer forsikringsbransjen, har i flere år sett at verdifullt utstyr og anleggsmaskiner har forsvunnet fra bygg og anleggsområder.

-Anleggsmaskiner har ofte begrenset med tyverisikring og fremstår ofte som et lett bytte for kriminelle elementer, ifølge fagsjef forsikring i Finans Norge, Harald Bjerke. Tyverier av anleggsmaskiner får i ofte store ringvirkninger. I tillegg til tap av selve maskinen, vil tilsvarende tap av både utstyr og materiell fra en byggeplass by på forsinkelse og store kostnader! Det stjeles maskiner, materiell og utstyr fra byggeplasser årlig for mange millioner, sier Bjerke.

Seniorrådgiver i NSR, Thomas Haneborg har ansvar for to av våre utvalg, Sikringsutvalget og Kriminalitetsutvalget. Han følger pilotprosjektet med stor interesse da dette kan være et godt kriminalitetsforebyggende tiltak, også for næringslivet.


Frode Mathiassen(tv.)Thomas Haneborg, Elin Ljones, Odd Skei Kostveit, Øystein
Lillebø og Harald Bjerke, klare til å dele ut merkesett til beboere i Sandefjord.
(Foto: Jack Fischer Eriksen)

 

Informasjon til beboere

Gateskilt i boligområde

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss