Politiattest - hva er det?

Som arbeidstaker i dag er det mange yrker som krever politiattest. Listen over arbeidsplasser som krever slik attest er økende, og innholdet i attestene er mer og mer utfyllende. Skal du jobbe med finans, eiendom, fengsel, alarmer, forsvaret, forsikring, frivillig arbeid og alt som har med barn å gjøre må du ha en politiattest.

Listen er lang, og inneholder 113 yrkesgrupper som krever mer eller mindre individuelle attester. I hovedsak deles attestene inn i vanlig, begrenset og uttømmende.

Hva som kommer med i de forskjellige attestene er regulert av lov om strafferegistrering. Som en tommelfingerregel kan man si at en vanlig politiattest inneholder bøter som ikke er mer enn to år gamle, dommer nyere enn fem år, hvis ikke dommen var på mer enn seks måneder. Da blir dommen synlig i attesten i 10 år. 

I en uttømmende politiattest kommer i prinsippet alt med, uten tidsbegrensninger.

En begrenset politiattest gir innsyn i alt innenfor de straffebud eller type forhold som loven eller forskriftene til hver enkelt yrkesgruppe.

Endringer

Man må for eksempel ha politiattest for å jobbe i barnehage. Frem til 010813 var denne begrenset til kun informasjon vedrørende overgrep mot barn. Endringen gjorde at man i tilegg nå gir opplysninger om narkotikaforbrytelser, familievold, menneskehandel og legemsbeskadigelse.

Slike endringer vil vi nok se for flere og flere av yrkene.

En annen endring som er verdt å merke seg er vedtatt, men ikke trådt i kraft enda. I dag er det slik at til disse yrkene må man levere attest når man skal starte i jobben. I fremtiden vil arbeidsgiver ha mulighet til å innhente attest underveis i arbeidsforholdet.

Søknaden

For å søke politiattest må man henvende seg til sitt stedlige politi. Der må man skrive søknaden og levere bekreftelse fra arbeidsgiver.

Dette er også i endring. Fra Sør-Trøndelag og nordover er dette sentralisert og alt blir foretatt ett sted. Det betyr at man kan søke på nett og sende søknaden om attest til et kontor lokalisert i Vardø. Målet er at innen neste år skal dette gjelde for hele landet, og det skal lanseres en ny online løsning for levering av søknaden.

Er virksomheten underlagt det i lov SKAL det innhentes politiattest. Historien har mange hendelser hvor dette ikke har blitt gjort, noen med tragiske utfall. Konsekvensen kan også være stor for arbeidsgiver.

For mer informasjon gå inn på: www.politi.no/tjenester/politiattest
 

MOTGIFT er et informasjonsmagasin for Norsk Narkotikapolitiforening og utkommer 5 ganger i året. Bladet er av meget høy kvalitet. Det inneholder både fagstoff, diskusjonstemaer, samt kommentarer om dagsaktuelle problemstillinger knyttet til narkotikabekjempelse. Bladet sendes ut gratis til NNPFs medlemmer.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss