Piratkopier trumfer narkotika!

I en fersk rapport fra Global Financial Integrity (GFI) anslås det at fortjenesten fra piratkopiering er dobbelt så stor som for narkotikaomsetning. – Slik organisert kriminalitet må prioriteres høyere hos politi- og påtalemyndigheter, mener NSR.

Foto: Adobe stock

Foto: Adobe stock

Rapporten anslår at piratkopierte produkter omsetter for over 9.000 milliarder norske kroner globalt. Til sammenligning er markedsverdien på Oljefondet i dag på under 8.000 milliarder (31.03.2017).

Også Norge rammes av piratkopiering

­– Piratvarevirksomheten vokser sterkt. ­­­Den gir rask og god fortjeneste, har en stor aktuell kundemasse og lave strafferammer. I tillegg rammes den delen av næringslivet som ønsker å opptre lovlydig. Billige etterligninger vil utkonkurrere seriøse bedrifter og føre til arbeidsledighet og økte sosiale utgifter, sier Renate Wejset, rådgiver i Tolldirektoratet til Tollvesenets magasin På grensen.

Ikke bare designvesker

­Piratkopierte varer er ikke bare vesker, klær og solbriller. For eksempel matvarer og legemidler er også blant de varer som blir piratkopiert eller svindlet med. Europol meldte allerede i 2014 at enkelte narkotikakarteller hadde gått over til å svindle mat.

En annen fersk rapport utarbeidet av Procope AS for Nordic Content Protection (NCP), anslår at ulovlig distribusjon av TV-sendinger i Norden, alene utgjør en fortjeneste på over 700 millioner kroner årlig. Rapporten fastslår at det er indikasjoner på at deler av denne fortjenesten går til å finansiere annen kriminalitet, i verste fall også terror.

Lavt prioritert strafferettslig

I motsetning til Sverige og Danmark, hvor politiet har etablert egne grupper for etterforskning av brudd på immaterielle rettigheter, finnes det ikke slike enheter i Norge. I følge NCPs rapport betyr dette at virksomhetene selv må gjøre undersøkelser. Den lave risikoen for å bli straffeforfulgt har ifølge rapporten ført til at denne formen for kriminalitet florerer.

– Det internasjonale samfunn har viet for liten oppmerksomhet mot pengene i kampen mot den transnasjonale kriminaliteten, sier Raymond Baker, presidenten i GFI.

– NSR er mener at det er viktig at denne organiserte kriminalitetsform prioriteres høyere hos politi- og påtalemyndigheter i tiden fremover. Dette er vesentlig både for å ivareta og beskytte legal næringslivsvirksomhet, men også for å bekjempe en alvorlig kriminalitet hvor de kriminelle har stort utbytte og lav risiko for straff, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss