Økt åpenhet om IKT hendelser

Regjeringen ønsker økt åpenhet om IKT-hendelser

Illustrasjon (Foto: NSM)

Illustrasjon (Foto: NSM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet anbefalinger hvor hvordan offentlige og private virksomheter bør vurdere åpenhet om IKT-hendelser. Anbefalingene er laget i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Politidirektoratet (POD) og Næringslivets sikkerhetsråd(NSR).

 

 

 

Du kan lese dokumentet her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss