Nytt veiledningsskjema for datakriminalitet!

Mange er utsatt for kriminalitet i det digitale rom, men få anmelder. Mørketallsundersøkelsen fra 2016, viser at bare ni % av virksomhetene som er utsatt for en hendelse anmelder dette til politiet. Årsakene til dette kan være mange, og det kan være usikkert om virksomhetene er utsatt for kriminalitet eller ikke

Politilogo

Nå har Kripos utarbeidet et skjema som kan benyttes for å melde fra om eller anmelde denne type kriminalitet.  Det er ønskelig at dette benyttes slik at politiet får bedre oversikt over omfang, modus og konsekvenser for næringslivet.

I den senere tid har det vært en serie av angrep med såkalte løsepengevirus. Løsepengevirus er en type skadevare som låser eller krypterer hele eller deler av innholdet i datamaskinen. Målet er å få brukeren til å betale løsepenger til angriperen. For at brukeren skal få tilgang til innholdet på egen datamaskin igjen, krever angriper at man betaler løsepenger, ofte i form av bitcoin.

Pågående angrepsbølger med krypteringsvirus

Vi har også registrert en rekke såkalte "direktørsvindler" eller "CEO-scams". Svindelen starter med at virksomhetens finansmedarbeidere mottar en e-post som ser ut som den kommer fra en person i toppledelsen. I e-posten blir de bedt om å gjennomføre en transaksjon som haster. Trusselaktøren utgir seg ofte for å være administrerende direktør, finansdirektør eller den rollen som passer i den bedriften som rammes.

Økende antall «Direktørsvindler» i Norge

Dette er bare to eksempler på kriminalitet i det digitale rom, det finnes mange flere. Det er viktig at politiet får melding om eller anmeldelse om mulig kriminalitet, også når det skjer ved hjelp av moderne teknologi og via internett.

- Vi oppfordrer sterkt til at datakriminalitet anmeldes til lokalt politi. Selv om en sak skulle bli henlagt, så vil den være viktig etterretningsinformasjon for politiet både nasjonalt og internasjonalt i kampen mot de som står bak datakriminaliteten, sier Rune Rudi, politiførstebetjent i Kripos, Seksjon for datakriminalitet.

­­- Saken kan også i fremtiden bli tatt opp igjen som en del av en større nasjonal eller internasjonal etterforskning. Det er viktig å legge ved relevant dokumentasjon i form av logger, e-poster, bilder eller lignende sammen med anmeldelsen. Veiledningsskjemaet er laget for å kunne gjøre det enklere å anmelde datakriminalitet og at man får med seg det vi trenger å vite i anmeldelsen, avslutter Rudi.

Last ned skjemaet her


Last ned skjema her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss