Nytt ekspertutvalg!

Ekspertutvalget for helse- og omsorgssektoren er i gang. Oppstartsmøte ble gjennomført den 19. mai med i alt 14 deltagende virksomheter fra både privat og offentlig sektor.

Gry Strand (Foto: Arne Røed Simonsen)

Gry Strand (Foto: Arne Røed Simonsen)

Interessen i forkant, og tilbakemeldinger etter møtet, viser at det er riktig og viktig med en felles møteplass innenfor denne sektoren.

Hendelser med globale løsepengevirus gjennom helgen før møtet aktualiserte problemstillingene som leder av Datatilsynet, Bjørn Erik Thon innledet med. Innlegget skapte debatt og diskusjon rundt personvern og datasikkerhet.  Deretter fulgte Trond Rangnes på med sikkerhet fra topplederperspektiv.  Rangnes er leder for Topplederprogrammet i helsesektoren, og brakte frem egne sikkerhetsmessige erfaringer og hvordan sikkerhet integreres i topplederutdanningen.

Deretter konstituerte utvalget seg. Gry Strand, Sikkerhetssjef ved Oslo universitets sykehus ble valgt til leder, med Trine Bakkeli fra Aberia Healthcare som nestleder.

Gjennomgang av utkast til mandat viste at det er bred enighet om utvalgets mål og hensikt, og vi sakser:

Sikkerhet og forebygging av uønskede hendelser er en viktig innsatsfaktor for trivsel og trygghet for alle som ferdes, er brukere/pasienter, eller har sitt arbeid i helse og omsorgssektoren.  Utvalget skal bidra til god sikkerhet og beredskap gjennom å være den foretrukne møteplass for erfaringsutveksling og utvikling av effektive og relevante tiltak. 

Utvalget skal gi private og offentlige helse- og omsorgsforetak, metode, verktøy og kunnskap til å beskytte seg mot kriminalitet og håndtere uønskede hendelser på en god og kostnadseffektiv måte. Arbeidet rettes mot vern av ansatte, pasienter/brukere og andre verdier mot eksterne og interne trusler, og fysiske anslag.

Ønsker du å stå utenfor? Det er ikke for sent å bli med.  Meld din virksomhet inn i NSR ved å klikke her.  Neste møte er fredag 6 oktober, på Lovisenberg Sykehus.   Prioritering av innsatsområder står på agendaen.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss