Nytt år gir nye muligheter

Vi står ved foten av et nytt år. 2017 var preget av høyt tempo og høyt aktivitetsnivå i NSR, og vi er stolte av hva vi fikk til sammen med dere.

Foto: Arne Røed Simonsen

Foto: Arne Røed Simonsen

Vi har arrangert omlag 10 kurs, flere seminarer og konferanser, avholdt ca 20 utvalgsmøter og holdt ca 70 foredrag, i tillegg til en rekke dialogmøter med ulike myndigheter.  Dette skyldes ikke minst høyt engasjement fra dere medlemmer.  Og det er de av dere som er mest nysgjerrig og mest engasjert som får mest ut av medlemskapet.  I disse dager sender vi ut faktura for kontingenten.  Det gir god anledning til å friske opp våre medlemsbetingelser i vedtektenes § 3, som du kan lese HER.

Vi forventer fortsatt høyt engasjement.  Ta kontakt dersom du kjenner skoen trykker på saker vi bør engasjere oss i, eller som du trenger hjelp til å løse.  Det gir et godt samarbeide, og vi er klar.  Godt nytt år!  

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss