Nytt analyseverktøy lanseres!

Næringslivets Sikkerhetsråd lanserer den 20. september nytt digitalt verktøy for gjennomføring av sikringsrisikoanalyser – VTS-analyse.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Dette har vi arbeidet med i lang tid, og etter tydelige tilbakemeldinger fra våre medlemmer om behov for et verktøy som hjelper, forenkler og effektiviserer gjennomføringen av risikoanalyser. Nå er verktøyet på plass, og vi mener at dette vil hjelpe den enkelte virksomhet med å finne sin risiko mot tilsiktede uønskede hendelser, og dermed kunne ta beslutning om riktige tiltak. Om ikke lenge vil trolig flere virksomheter underlegges ny sikkerhetslov, og verktøyet vil forenkle prosessen med analysearbeidet.

"Kort forklart er VTS-metoden er en tilnærming til å vurdere og analysere risiko knyttet til kriminelle og andre uønskede handlinger, også kalt sikringsrisiko. Metoden er forankret i kriminologisk teori som identifiserer tre faktorer som må være til stede og samhandle for at det skal oppstå et sikkerhetsproblem."

Analyseverktøyet er utviklet i samarbeid med Roy Stranden og OneVoice, og vi vil tilby våre medlemmer 20 % rabatt på verktøyet, som kommer i salg den 20. september. Analysens innhold vil bli lagret i henhold til myndighetenes krav om sikkerhet, og OneVoice har ansvaret for support, drift og vedlikehold.

Vi ser frem til å tilby våre medlemmer, offentlige virksomheter og næringslivet forøvrig dette produktet.

Mer informasjon om analyseverktøyet kan leses her, VTS-analyse.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss