Nyregistrerte virksomheter er sårbare for svindel

Det finnes de som utnytter nye registreringer i Brønnøysundregistrene(BRREG)til å begå bedragerier. Nå vil de gjøre endringer for å forebygge denne muligheten.

Fakturabedragere og useriøse telefonselgere er ofte raske til å kontakte nyregistrerte virksomheter.
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har sammen med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Virke, Bedriftsforbundet, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) i mange år jobbet for å opplyse norsk næringsliv om dette problemet. Vi har også gitt råd og bistått utallige virksomheter, organisasjoner og enkeltpersonforetak som har blitt bedratt eller svindlet.

Les også: Stor fortjeneste, liten oppmerksomhet og et alvorlig samfunnsproblem

I et brev til Nærings- og handelsdepartementet (NHD) i fjor, påpekte NSR blant annet at vi tidvis blir kontaktet av nyetablerte næringsdrivende som forteller at de blir oppringt av telefonselgere før de selv vet at deres søknad om registrering har blitt behandlet og organisasjonsnummer tildelt.

NHD og Brønnøysundregistrene reagerte positivt på brevet. Som et strakstiltak laget Brønnøysundregistrene en advarsel om dette på siden for registrering av virksomheter med henvisning blant annet til Varslingslisten.

NSR mottok 6.desember 2012 et brev fra NDH om ytterligere tiltak for å forebygge bedragerier mot nyetablerte virksomheter. I brevet heter det blant annet:

"For å etterkomme ønsket fra Næringslivets Sikkerhetsråd om bedre sikkerhet for nyetablerte bedrifter ved registrering i Brønnøysundregistrene har Brønnøysundregistrene besluttet at telefonnummer, telefaksnummer og e-postadressen skal fjernes for samtlige 950 000 enheter i Enhetsregisteret fra oppslagstjenesten ”Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret” på nettsidene til Brønnøysundregistrene. Nødvendige systemendringer vil bli foretatt før årsskiftet 2012/2013. Kontaktinformasjonen vil fortsatt bli distribuert til tilknyttede registre, Altinn og øvrige offentlige etater eller private aktører."

Vi er svært positivt på at vi lang på vei har blitt hørt i denne saken. NHD inviterer også til et videre samarbeid om tiltak for å forebygge kriminalitet mot næringslivet.
 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss