Ny veileder om sikkerhet i ansettelsesforhold

For å forebygge innsidervirksomhet har Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiet, Næringslivets Sikkerhetsråd og Politiets sikkerhetstjeneste utarbeidet en felles veileder.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Offentlige myndigheter ved PST, NSM, Økokrim og Kripos har gjennom flere år, i ulike trusselvurderinger og rapporter, pekt på innsidetrusler som en utfordring for både offentlige og private virksomheter.

Nasjonalt og internasjonalt påpekes det også at økt bruk av lovlige forretningsstrukturer samt plassering eller benyttelse av strategisk viktige ansatte, gir en langt større kapasitet for kriminelle til å både korrumpere samt utnytte sårbarheter. Dette med risiko for tap av store verdier både i privat og offentlig sektor. Innsidevirksomhet vurderes derfor som en alvorlig samfunnstrussel som krever økt oppmerksomhet.

Aktuelle myndigheter har sammen med Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), utarbeidet denne veilederen som forhåpentligvis vil gi en økt bevissthet rundt trusselen.

Formålet med veilederen er å gi offentlige og private virksomheter et hjelpemiddel de kan bruke når de skal planlegge tiltak for å redusere risikoen som innsidervirksomhet kan representere. Målet er at den skal bidra til å sette private og offentlige virksomheter bedre i stand til å foreta gode valg og ha gode rutiner både før, under og ved avvikling av ansettelsesforhold samt ved innleie av ulike tjenester.

Tall fra Kriminalitets og sikkerhetsundersøkelsen (Krisino) 2015 viser at 28 % av offentlige og private virksomheter rapporterer der at de har avdekket utro tjenere blant egne ansatte. Videre viser undersøkelse av kun 38 prosent av disse anmelder forholdet.

I tillegg viser KRISINO- undersøkelsen hvor stor andel som gjennomfører undersøkelse av henholdsvis ID, referanser, vitnemål og bruk av åpne kilder før en ansettelse. 

Spesielt er sjekk av ID er kritisk og her er det mange arbeidsgivere som svikter ved ansettelse.

Veilederen er gratis og kan bestilles via NSRs nettbutikk. (Porto og ekspedisjonsgebyr vil bli fakturert)

Bestill veilederen her

 

Kriminalitet i og mot næringslivet blir også tema på Sikkerhetskonferansen 2018

Les mer og meld deg på her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss