Ny veileder i Sikringsbelysning

NSR, ved Sikringsutvalget og Lyskultur har utarbeidet en veileder i sikringsbelysning. Den gir en innføring i hvordan man tar hensyn til sikkerhet ved planlegging og etablering av belysning, og retter seg mot brukere, tiltakshavere, virksomhetseiere og prosjektledere som ikke har sikringserfaring.

Foto: Arne Røed Simonsen

Foto: Arne Røed Simonsen

Vi ønsker med dette å skape bevissthet rundt emnet og begrepet sikringsbelysning og vise behovet for bruk av faglig kompetanse.

Sikringsbelysning inngår i en helhetlig sikringsløsning som ett av mange sikringstiltak. I denne sammenhengen benytter vi begrepet sikringsbelysning om all belysning som har til hensikt å virke avskrekkende mot kriminalitet og skape økt mulighet for deteksjon og varsling. Belysning kan gjøre andre sikringstiltak mer effektive, redusere kriminell aktivitet som følge av økt frykt for å bli oppdaget, identifisert og tatt, og redusere vanlige menneskers frykt for kriminelle handlinger.

Belysningsplanleggere og ofte mangel på bruk av slike, har ofte ikke god kunnskap om sikkerhet, og sikkerhetsplanleggere har ofte ikke god kunnskap om belysningseffekter. Vi håper at veilederen vil øke bruken av sikringsbelysning, og ikke minst øke bevisstheten om at for å få til gode løsninger må forskjellige typer kompetanse arbeide sammen. 

Veilederen kan bestilles via vår nettbutikk til den beskjedne prisen av kr 100,-, og til halv pris for medlemmer.

NSR og Lyskultur takker Øyvind Smedsrød, DSS, Tor Mjøs, Norconsult AS, Sunniva F. Meyer, TØI og Line M. Myhre, Lund Hagem Arkitekter AS for deres faglige bidrag i tekst og bilder, gode diskusjoner og flott resultat.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss