Ny regional koordinator i Trøndelag

Knut Iver Aastorp jobber som seksjonsleder med ansvar for beredskap, kvalitetsstyring, juridiske tjenester og arkiv i AtB AS i Trondheim.

Knut Iver Aastorp (Foto: Arne Røed Simonsen)

Knut Iver Aastorp (Foto: Arne Røed Simonsen)

NSR ønsker Knut Iver velkommen som vår nye regionale koordninator for Trøndelag.

AtB er et mobilitetsselskap som er heleid av Trøndelag Fylkeskommune og som administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag. I dette ligger planlegging, anskaffelse, drift, utvikling og markedsføring av et kollektivtilbud for hele fylket.

Knut Iver har en bred erfaring innen kvalitetsledelse, risikostyring, beredskaps– og sikkerhetsrelatert arbeid. Hans bakgrunn er i hovedsak fra offshorebransjen, men blant annet som konsulent i Lloyd’s Register har hans rådgivningstjenester vært knyttet til risikovurderinger, granskninger og ledelsessystemer for kvalitet og sikkerhet innen mange bransjer i inn- og utland. Spesielt aktuelle oppgaver er å følge opp AtB sin beredskapsrolle på vegne av Trøndelag Fylkeskommune samt personvernarbeid i forbindelse med innføring av GDPR våren 2018.

Han har allerede etablert et godt samarbeid med Politiets næringslivskontakt, Terje Lunde, og tatt fatt på første oppgave i NSR som er å koordinere seminaret 8. mars om trusselvurderinger 2018 fra PST, Kripos og Trøndelag politidistrikt.

- Vi er allerede godt i gang med forberedelsene til et felles regionalt møte, og jeg ser frem mot det videre samarbeidet med Knut Iver og NSR. For politiet er det viktig med gode samarbeidspratnere både i offentlig og privat sektor, her spiller NSR en viktig rolle, sier Terje Lunde.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss