Ny rapport: Organisert og annen alvorlig kriminalitet 2016

«Trendrapport 2016 - om organisert og annen alvorlig kriminalitet» beskriver hovedtrendene innen organisert og annen alvorlig kriminalitet i Norge og peker på sentrale faktorer som påvirker kriminalitetsbildet.

Foto: Arne Røed Simonsen organisert og annen alvorlig kriminalitet 2016

Foto: Arne Røed Simonsen

Irregulær migrasjon kombinert med at etablerte kriminelle nettverk profesjonaliseres, gir fra Kripos` ståsted særlig grunn til bekymring.
- Mange av de som kommer er i en sårbar posisjon hvor de lett kan utnyttes. De mangler nettverk, har kanskje gjeld og vil uten rammer eller lovlig opphold kunne havne inn i kriminalitet, sier assisterende Sjef Kripos Vigleik Antun.

En trend de siste årene er at etablerte kriminelle aktører i økende grad oppretter virksomheter og bruker disse for å kamuflere kriminalitet.  Dersom et stort antall migranter havner utenfor det offentlige systemet, er det en risiko for at de misbrukes i tilsynelatende legal, men kriminell virksomhet. Utnyttelsen kan skje for eksempel gjennom svart arbeid eller ved at deres identitet misbrukes.

Rapporten peker i tillegg på hvordan lokale tilretteleggere bistår tilreisende kriminelle med for eksempel logistikk, målutvelgelse og innlosjering.
«Trendrapport 2016» beskriver også hovedtrender innenfor datakriminalitet, narkotikakriminalitet, vinning og seksuallovbrudd. En tilpasset bruk av ny teknologi for å begå kriminalitet er et gjennomgående utviklingstrekk.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss