Ny rapport: Den organiserte kriminaliteten i Norge

Stor mobilitet og fleksibilitet, økt internasjonalisering og økt bruk av teknologi preger kriminalitetsutviklingen. Trendrapport 2015 – den organiserte kriminaliteten i Norge skal bidra til en felles situasjonsforståelse av organisert kriminalitet i Norge.

Kripos

Kripos (Foto: Arne Røed Simonsen)

-Bekjempelse av organisert kriminalitet er en sentral oppgave for norsk politi. I denne rapporten bidrar Kripos til felles situasjonsforståelse av organisert kriminalitet i Norge.

Rapporten fokuserer på kriminalitetstyper og aktører som utgjør en vesentlig utfordring innen den organiserte kriminaliteten i Norge. Den er basert på et bredt datagrunnlag fra interne og eksterne samarbeidspartnere. Særlig viktig er politidistriktenes bidrag til rapporten.

Kriminalitetsutviklingen preges fortsatt av stor mobilitet og fleksibilitet, økt internasjonalisering og økt bruk av teknologi. Dette setter krav til prioritering av politiets ressurser, tidsriktig etterretning, rett aktørfokus, hensiktsmessig politirespons og et nært samarbeid mellom det private næringsliv og offentlige kontrolletater, sier Ketil Haukås, sjef Kripos i forordet.

Trendrapport 2015 – den organiserte kriminaliteten i Norge tar for seg kriminalitetstyper og aktører som utgjør en vesentlig utfordring innen den organiserte kriminaliteten i Norge:

  • Narkotika- og dopingkriminalitet
  • Arbeidsmarkedskriminalitet
  • IKT-kriminalitet
  • Organisert vinningskriminalitet
  • Menneskehandel
  • Gjeng - og nettverkskriminalitet
  • Organisert kriminalitet fra Litauen
  • Kriminalitet i 1 % -MC-miljøet

Rapporten peker også ut noen horisontale faktorer, hovedutfordringer som vi ser på tvers av ulike kriminalitetsformer.  Irregulær migrasjon, falsk identitet og bruk av internett og teknologi for å utføre kriminalitet er fremhevet.

Last ned hele rapporten her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss