Ny medarbeider i NSR

Kerstin Allemyr er ansatt i deltidsstilling som administrativ ressurs.

Kersti Allemyr (Foto: Arne Røed Simonsen)

Kersti Allemyr (Foto: Arne Røed Simonsen)

Kerstin har flere års erfaring fra reklamebyrå og har også drevet sitt eget firma innen grafisk. Hun kom til Næringslivets Hus oktober 2013 som prosjektsekretær for Ringer i Vannet som er NHOs rekrutteringsprosjekt og driftes av NHO Service. Siden 1. mai i år er hun ansatt i foreningen Norsk Eiendom, samt leies ut som administrativ ressurs til Næringslivets Sikkerhetsråd og Grønn Byggallianse. Kerstin bor i Ås og har fire barn.

- Med den økte aktiviteten i NSR, blant annet gjennom flere utvalg, ulike prosjekter, flere kurs og konferanser, er det å få administrativ støtte en helt uvurderlig. Siden Kerstin er kjent med de administrative verktøy vi bruker, er hun allerede godt i gang. Vi er glade for å Kerstin med på laget, og sammen med henne håper vi å kunne gi våre medlemmer enda bedre støtte, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss