Ny leder i Kriminalitetsutvalget

Kriminalitetsutvalget har fått ny utvalgsleder. Ole Jørgen Eiterå, som er sikkerhetssjef i Sparebank 1 Alliansen har tatt utfordringen etter at Ingebjørg Telnes Wilhelmsen fra Drivkraft Norge har hatt vervet i to år.

Tinglum, Eiterå og Wilhelmsen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Tinglum, Eiterå og Wilhelmsen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Ole Jørgen har lang og bred erfaring med sikkerhetsarbeid i finansbransjen.  Kriminalitetsutvalget organiserer virksomheter fra varehandel, logistikk, transport og finans.  De samlede utfordringene ender ofte å handle om id-problematikk, betalingskort, netthandel, sikkerhetskameraer, temaer som er godt kjent for Ole Jørgen og hans bransje.

På forrige møte hadde utvalget blant annet id-tyveri og kriminalitetsutfordringer via netthandel på agendaen.  Dette er et felt med kriminalitetsutfordringer som direkte berører mange bransjer, og det ble klart at det ligger muligheter i det forebyggende sporet ved å bringe de ulike aktørene nærmere sammen, f eks brukersteder og kortutstedere.  Vi hadde også besøk av Eyvind Aa. Berg fra Kripos, som redegjorde for politiets rettslige rammer for deling av informasjon med virksomheter og privatpersoner.

Vi takker Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Drivkraft Norge for svært godt utført arbeid som utvalgsleder i en periode preget av at utvalget er blitt styrket med flere medlemmer, nytt mandat, aktiv politisk påvirkning, og mye arbeid med nye regler for bruk av sikkerhetskameraer.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss