Ny kunnskap om konsekvensene av sikkerhetstiltak

Denne boken passer spesielt godt for arkitekter, ingeniører, byplanleggere og deg med arbeidsoppgaver og ansvar innen sikkerhet.

Boken The City between Freedom and Security

Med utgangspunkt i utformingen av det nye regjeringskvartalet utforsker boken hvilke konsekvenser sikkerhetstiltak får på det åpne samfunnet - det demokratiske system, yttringsfriheten og våre samlingsplasser.

Boken viser motstridende synspunkter og forskjellige behov i skjæringspunktet mellom arkitektur / urbanisme og sikkerhet / demokrati.

Jack Fischer Eriksen er medforfatter til forordet, og er et av intervjuobjektene i boken.

Her kan du lese en artikkel fra lanseringen av boken.

Kjøp boken her

 

  

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss