Ny fagbok om sikring

Som et teoretisk og akademisk fag er temaet fremdeles ungt, og det er en utfordring at det finnes få bøker om faget på norsk. 

Roy stranden

Roy stranden

Hva er sikkerhet?  Dette er et enkelt spørsmål å stille, men ikke alltid så lett å svare på. En av årsakene er at sikkerhet er forskjellige ting for ulike mennesker og fagområder.

Nå er Roy Stranden ute med boken "Sikring".  Les mer om Roy Stranden her.

Sikkerhetsarbeidet har økt i kompleksitet ettersom behovet og kravene har endret seg i takt med utviklingen i samfunnet. Det innebærer økte krav til dem som skal jobbe med sikkerhet. Boken forsøker å dekke noe av dette behovet ved å bygge grunnleggende kunnskap innen sikkerhet. Den er rettet mot personer som jobber med operativ sikkerhet, men også de som jobber strategisk med sikkerhet kan ha stor nytte av den. "Sikring" gir et teoretisk fundament som det operative sikkerhetsarbeidet kan bygges på, og setter det operative sikkerhetsarbeidet inn i en helhetlig kontekst.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss