Ny direktør på plass!

Odin Johannessen har hatt sin første uke som direktør i NSR.

Odin Johannessen (Foto: Sturlason)

Odin Johannessen (Foto: Sturlason)

- Det er mange spennende oppgaver å ta fatt på utover høsten. De viktigste oppgavene nå, er å tilsette ny medarbeider etter Anette Tinglum og gjennomføre Sikkerhetskonferansen 2019, sier Odin Johannessen.

Jeg vil også prioritere å møte alle stifterne, utvalgsledere og utvalg, samt alle etatslederne for de etatene NSR samarbeider med. Sikkerhetskonferansen 19.september gir en god mulighet for å hilse på mange av våre medlemmer.

Arbeidet med ny strategi vil også prege høsten, NSRs strategi løper til 2020. Dette blir et viktig arbeid, og vil legge føringer for vårt arbeid de neste årene, avslutter Johannessen.
 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss