Ny bransjenorm for håndtering av personopplysninger

Sikkerhetsbransjen er i ferd med å etablere en ny norm for hvordan bransjen skal håndtere personopplysninger i Norge.

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon

Arbeidet med den nye bransjenormen startet våren 2015 og skal være ferdig høsten 2015. Normen blir til som et initiativ fra sikkerhetsbransjen i NHO Service, og i samarbeid med Datatilsynet og advokatfirmaet Føyen Torkildsen. Innspill kommer fra kunder og bedrifter innen manuelle og tekniske tjenester.

Normen er forankret i lov om personvern og blir et sett med bransjeregler som dekker alt fra bruk av kameraovervåking til håndtering av sensitive personopplysninger. Bransjenormen skal bidra til å bygge en felles forståelse av regelverket knyttet til håndtering av personopplysninger sett fra både bransjen og Datatilsynets ståsted. Bransjenormen skal også bidra til å ivareta bransjens kunders forståelse av regelverket.

Bransjenormen er et resultat av at personvernregler får anvendelse på stadig større områder av samfunnet ettersom teknologi brukes på nye måter. Målsettingen er å gi økt forutsigbarhet for bedrifter og kunder, sikre bedre etterlevelse av regelverket samt forebygge konflikter. Arbeidet med bransjenormen har en del til felles med det arbeidet som ble gjort på elektronisk billettering for noen år tilbake.

- Vi har behandlet flere saker med aktører i sikkerhetsbransjen og det er en bransje som er i rask utvikling hva gjelder bruk av teknologi. Det er derfor positivt at bransjen tar initiativ til å lage en bransjenorm. Min erfaringer er at normarbeid ikke bare gir bedre etterlevelse av regelverket, det etablerer også en møteplass mellom bransjen og Datatilsynet som vi kan ha stor nytte av fremover, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

- Personvernet står meget sterkt i Norge. Dette gir betydelige forventninger til sikkerhetsbransjens seriøsitet. Å ta bransjenormen i bruk skal være til fordel for bedriftene, deres kunder og samfunnet generelt, sier Runar Karlsen, fagsjef for sikkerhetsbransjen i NHO Service.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss