Ny bok om identitetsjuks og dokumentfalskneri

Fiktive identiteter og misbruk av identitetsdokumenter er en kriminalitetsutfordring og en sikkerhetsrisiko for næringslivet og samfunnssikkerheten generelt.

Forside ID-arbeid

I boken Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen presenterer forfatterne nyttige verktøy for å sikre bedre dokument- og personkontroll i privat så vel som i offentlig sektor.

CEO-svindel og uriktige identitetsopplysninger er en del av dagens trusselbilde for norske bedrifter. Finansnæringen er gjennom hvitvaskingsloven forpliktet til å kjenne kundenes identitet og bærer et stort ansvar når det gjelder person- og dokumentkontroll.

Stadig bedre sikkerhetselementer og -rutiner gjør det lettere å oppdage forfalskninger, men samtidig endrer også identitetsjukset karakter. Det er et stadig kappløp mellom dokumentgranskere og kriminelle i utviklingen av nye metoder. For ekspertorganet Nasjonalt ID-senter handler derfor mye av deres arbeid nettopp om å lære opp virksomheter i dokument- og personkontroll.

Les mer om boken.

Ny bok:

Nasjonalt ID-senter og Vegard Bø Bahus:

Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen

Kjøp boken her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss