Ny arkitektutdannelse bidrar til økt samfunnssikkerhet

Vi ønsker alle et åpent og mest mulig tilgjengelig samfunn. Samtidig er det viktig å redusere sårbarheter og beskytte samfunnsviktige funksjoner. Er det mulig å ivareta god og nødvendig sikkerhet, og samtidig beholde et åpent og tilgjengelig samfunn, og hva har arkitektstudiet med dette å gjøre?

PST skal bidra med sikkerhetsrådgivning og bistå med gjennomføring av sikkerhetstiltak i statsadministrasjonen, sårbar infrastruktur, forsknings- og undervisningsinstitusjoner og i offentlig og privat næringsvirksomhet av betydning for viktige samfunnsinteresser. (PST-instruksen § 6)

Dette er en krevende oppgave, og for å løse den må vi spille på lag med andre etater og institusjoner, departementer og direktorater.

Det som ofte skjer er at PST blir bedt om å gi sikkerhetsrådgivning knyttet til infrastruktur, funksjoner eller bygninger som allerede er der. Disse har ofte blitt planlagt og utformet uten at sikkerhetsaspektet har blitt vurdert. For å bøte på dette, har PST inngått et samarbeid med Bergen Arkitekt Skole (BAS), i utformingen av et Masterstudie som skal fokusere på «integrerte sikkerhetsløsninger». Studiet heter «Between Security and Freedom», og tar for seg mange aspekter knyttet til utforming av sikkerhetsløsninger og effekten av disse sett opp mot et åpent demokratisk samfunn.

Masterstudiet har utviklet seg til å bli et samarbeidsprosjekt mellom BAS og PST, sammen med NSM, Kripos, COWI og enkelte andre aktører. Dette samarbeidet gir studentene en god oversikt over basiskunnskap rundt flere av sikkerhetsutfordringene i dagens samfunn.

Vi ønsker alle et åpent og mest mulig tilgjengelig samfunn. Samtidig er det viktig å redusere sårbarheter og beskytte samfunnsviktige funksjoner. Er det mulig å ivareta god og nødvendig sikkerhet, og samtidig beholde et åpent og tilgjengelig samfunn?

Vi mener dette er mulig, men vi må tørre å tenke nytt. Med moderne og robuste sikkerhetsløsninger, integrert i arkitektonisk utforming, med både synlige og usynlige tiltak, håper vi å kunne balansere god og robust sikkerhet med et åpent samfunn. Vi mener at dette studiet vil gi nye muligheter til bruk i «sikkerhetsverktøykassen» som er fremtidsrettede, kosteffektive, tidsbesparende og robuste, og ikke minst bør de bli pene å se på.

Temaet i denne artikkelen, vil også være tema på Sikkerhetskonferansen.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss