NSR sikrer dokumentflyten med Admincontrol

Som en aktør i et stort nettverk ønsker NSR full kontroll og sikring av informasjons- og dokumentflyt, både internt og eksternt mot våre samarbeidspartnere. Vi har derfor vært på utkikk etter en løsning som er brukervennlig og effektiv, og hvor man samtidig enkelt kan styre hvem som har tilgang til ulike kategorier av dokumenter.

Jack Fischer Eriksen og Ramon Andres Espinosa (Foto: Arne Røed Simonsen)

Jack Fischer Eriksen og Ramon Andres Espinosa (Foto: Arne Røed Simonsen)

NSR har i overkant av 80 aktive tillitsvalgte og samarbeidspartnere gjennom våre råd og utvalg, og det er vesentlig at informasjonsflyten er presis og sikker. Vi har nå valgt å inngå et samarbeid med det norske IT-selskapet Admincontrol som leverer løsninger for sikker samhandling og dokumentflyt for selskaper og organisasjoner. Admincontrol er mest kjent for sin styreportalløsning som er ledende i Norden og benyttes i over halvparten av Norges børsnoterte selskaper samt ytterligere 1500 små og store, offentlige og private selskaper.

Hvorfor har NSR benyttet seg av Admincontrol sin løsning?

Økende fokus på sikkerhet og digitalisering

Historien om Admincontrol går tilbake til 2005. Ideen var å skape en løsning som la til rette for sikker dokumentdeling både internt i selskaper og ikke minst også utenfor selskapers brannmurer og sikringssystemer. Etter en stor børslekkasje i 2007 ble det for alvor fokus på sårbarheten rundt oppbevaring og formidling av sensitive dokumenter. Oppbevaring av slike dokumenter i papirform eller lokalt på en PC, eller formidling per epost eller andre usikrede kanaler kan sammenliknes med å bo i et hus uten forsikring. Det kan hende det går bra, men det kan være kritisk hvis noen gjør en feil eller dersom utenforstående med onde hensikter søker tilgang eller gjennomfører sabotasje.

Digitaliseringsfokuset er større enn noen gang og behovet for sikre digitale løsninger er åpenbart. Det er ikke lenger bare store selskaper som har egne sikkerhetsansvarlige, og en trend de siste årene er at IT-sikkerhet blir en del av agendaen også på styrenivå. Nesten hver uke hører vi om selskaper og organisasjoner som har blitt utsatt for hacker-angrep eller annen form for cyberkriminalitet. Det er ethvert selskaps plikt å ta dette seriøst. 

NSR tror at løsningen vi har valgt, sikrer god informasjons- og dokumentflyt, og med god sikkerhet.

Vi ser fram til å komme i gang med Admincontrol sammen med våre samarbeidspartnere, ytterligere informasjon finnes på www.admincontrol.com

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss