NSR og GDPR

I juli trådte personvernordningen, eller GDPR som står for General Data Protection Regulation, i kraft. Hva har NSR gjort?

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Generelt om oppbevaring av personopplysninger.

NSR har kartlagt alle personopplysninger, medlemslister og kundedata, herunder formålet med oppbevaringen og rutiner for sletting av data. Alle databehandleravtaler med eksterne databehandlere er gjennomgått og er i tråd med den nye forordningen.

Nyhetsbrev

NSR sender jevnlig ut nyhetsbrev til våre abonnenter. Nyhetsbrevet inneholder fagartikler fra vår hjemmeside, informasjon om egne og våre medlemmers kurs og sikkerhetsarrangementer, samt veiledninger, trendrapporter og trusselvurderinger.

Opplysning om nyhetsbrevets innhold fremkommer når man melder seg på nyhetsbrevet, og abonnenter av nyhetsbrevet kan når som helst melde seg av.

Her kan du lese om personvern for vår hjemmeside.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss