NSR - Kriminalitetsanalyse 2015

En strategisk kriminalitetsanalyse basert på Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse i Norge(KRISINO) 2015

Forside kriminalitetsanalyse 2015

Næringslivets sikkerhetsråd, NSR har siden 2006 gjennomført KRISINO. Den siste undersøkelsen fra 2015 er den syvende utgaven. Undersøkelsen er basert på en kvantitativ undersøkelse hvor utvalget er ledere og sikkerhetsansvarlige i 2000 private og 500 offentlige virksomheter.

NSR har besluttet å ta Krisino 2015 ett steg videre ved å utarbeide en egen analyse. Hensikten er å forstå mer av de bakenforliggende årsakene som undersøkelsen avdekker. Alle temaene er ikke analysert, og det er prioritert å gå i dybden på svarene knyttet til anmeldelser og risikovurderinger. Dette er temaer som utførlig beskrevet i Krisino.

For NSR er målet med analysen å få avdekket og synliggjort områder eller temaer hvor det er behov for oppfølging og tiltak som vil ha en nytteverdi for næringslivet, og NSRs medlemmer spesielt.

Kriminalitetsbildet er ikke statisk, men endres konstant. Dette gjør at vi er avhengig av å ha en kunnskapsorientert og helhetlig tilnærming til sikkerhet. Vi må våge å ta diskusjoner med både medlemmer og myndigheter der vi mener det er behov for endring. Slik blir vi en premissleverandør.

Rapporten er skrevet av analyse– og rådgivningselskapet Procope på bestilling fra NSR.

NSR har bidratt med faglig råd og veiledning til analysen, uten at konklusjonene er endret.

Rapporten kan lastets ned her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss