NSR har fått ny medarbeider

Seniorrådgiver Thomas Haneborg, som kommer fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), hadde sin første arbeidsdag i NSR i dag.

Thomas Haneborg og Jack Fischer Eriksen

Thomas Haneborg og Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Haneborg har en betydelig erfaring i generell sikkerhetsrådgivning i kriminalitetsbeskyttelse, som spenner fra lommetyveri til tiltak mot etterretning og terrorisme.

Haneborg har MSc (master of science) innen security risk management, og har blant annet også prosjektutdannelse fra NTNU og security management-utdannelse fra BI. I tillegg har han fagbrev som vekter, samt utdannet brannmann og har praksis fra USA.

I NSR vil Haneborg jobbe med å utvikle nye produkter for NSRs medlemmer, som kurs, veiledere mv. Det skal også jobbes mot å etablere samarbeidsarenaer mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige myndigheter relatert til "Security by design" for å forebygge kriminalitet mot næringslivet og samfunnet.

- Vi er veldig glad for at styret i NSR har gitt oss anledning til å opprette en prosjektstilling, som vil bidra til å løfte NSR ytterligere, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss