NSR frykter økt smugling av tobakk

Næringslivets Sikkerhetsråd er svært tilfreds med at en rapport fra KPMG viser en nedgang i smugling og ulovlig handel av sigaretter i Norge. Vi frykter imidlertid at den positive utviklingen vil snu som følge av Helseministerens innføring av standardiserte tobakkspakninger.

Illustrasjon (Foto:Arne Røed Simonsen)

Illustrasjon (Foto:Arne Røed Simonsen)

- Helseministerens ønske om å innføre standardiserte tobakkspakninger kan bety økt smugling og ulovlig omsetning av tobakksvarer i Norge. Det er svært dårlig nytt både for norske virksomheter og norske forbrukere, sier direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd Jack Fischer Eriksen.

Standardisert tobakkspakninger vil også gjøre det enklere for kriminelle som både produserer, selger og smugler tobakk.

Fischer Eriksen frykter at norske virksomheter vil tape omsetning, noe som fører til at samfunnet vil gå glipp av arbeidsplasser og skatte- og avgiftsinntekter. I tillegg kan forbrukerne utsettes for dårligere produkter, som omsettes ulovlig uten trygge og gode reguleringer.

- Når rapporten fra KPMG viser en utvetydig positiv utvikling, er det uforståelig for meg hvorfor myndighetene ønsker å innføre nye reguleringer som kan bidra til å snu den gode utviklingen. De eneste som tjener på dette er utenlandske kriminelle smuglerbander. 

Fischer Eriksen viser videre til erfaringene fra Australia hvor smuglingen har økt, og mener derfor det er grunn til uro for hva innføringen av standardiserte tobakkspakninger kan føre til i Norge.

- Australia var tidlig ute med å innføre standardiserte tobakkspakninger. Dette har ført til økt smugling. Det er derfor grunn til å frykte en negativ utvikling også i Norge.

Her kan du lese mer og laste ned rapporten: Project SUN - A study of the illicit cigarette market in the EU, Norway and Switzerland

 

 

Project Sun

A study of the illicit cigarette market in the EU, Norway and Switzerland

 

Klikk på bildet for å laste ned rapporten

 

Norge er fortsatt i Europatoppen når det gjelder smugling av tobakk, selv om den illegale innførselen har blitt redusert med 30%. Av total norsk forbruk utgjør smuglingen 20% (28% i 2014).

Project SUN er en studie som utføres årlig. Her prøver man å forutsi utvikling og omfang av den illegale innførselen av tobakk til EU, Norge og Sveits. Ansvarlige for undersøkelsen er de fire største aktørene i tobakksindustrien - British American Tobacco plc, Imperial Tobacco Limited, JT International SA and Philip Morris International Management SA.

 

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss