NSR deltok på Arendalsuka

Trusler som utro tjenere eller innsidere representerer er en stor utfordring for både offentlige og private virksomheter. Politiet arrangerte en debatt om temaet for å bevisstgjøre oss alle på trusselen vi står overfor under Arendalsuka

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Flere myndigheter som politiet, PST, NSM og Næringslivets Sikkerhetsråd peker på behov for økt bevissthet, og har derfor utarbeidet en veileder om sikkerhet i ansettelsesforhold. (Se video)

De kriminelle benytter forretningsstrukturer samt plasserer eller benytter strategisk viktige ansatte for å få tilgang til attraktive verdier i attraktive organisasjoner og virksomheter. Innsidevirksomhet vurderes som en alvorlig samfunnstrussel som krever økt oppmerksomhet.

Deltakere i debatten, som ble ledet av Ida Dahl Nilssen (kommunikasjonssjef Kripos) var :

  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)
  • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
  • Telenor
  • Politidirektoratet (POD)

I etterkant av arrangementet fikk deltakerne mulighet til å sparre med politiets næringslivskontakter på "speed-dates", samt få utdelt en veileder med gode tips og råd om hvordan offentlige og private virksomheter kan forebygge denne type kriminalitet.

Last ned veilederen her

Kriminalitet i og mot næringslivet blir også tema på Sikkerhetskonferansen 2018

Les mer og meld deg på konferansen her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss