NSR avholdt sitt årsmøte 17.juni 2010

Årsmøtet ble avholdt i Næringslivets Hus på Majorstuen. Møtet ble avhold på tradisjonelt vis med en formell del, en faglig del og en sosial del.

Jarle Hammerstad, Styreleder i NSR

De viktigste sakene under den formelle delen var vedtektsendringer, regnskap, økning i serviceavgift fra 2011, strategi og valg.

Vedtektsendringene bestod i all vesentlig grad av justeringer i ordlyd i forbindelse med endringer av navn og organisering av flere stifterorganisasjoner, samt noen tidsbestemte vedtekter som ikke lengre er aktuelle. Dette har ført til én mindre stifterorganisasjon i Rådet, som har gitt plass til en ekstra medlemsbedrift. I tillegg ble Toll- og avgiftsdirektoratet formelt et medlem av det konsultativt rådet.

Regnskap og økning av serviceavgiften ligger tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden. Økningen av serviceavgiften var i hovedsak en indeksregulering.

Etter mange år i styret og siste periode som leder, takket Paul Chaffey av. Paul har vært en god støttespiller og rådgiver for administrasjonen, som vi er takknemlig for. Paul holder fortsatt bånd til NSR som nytt medlem i NSRs valgkomité.

Som ny styreleder valgte Årsmøtet Jarle Hammerstad fra HSH. Han har sittet i NSRs styre gjennom flere år, og kjenner organisasjonen. Hammerstad er direktør for myndighetskontakt og medlem av strategisk ledergruppe i HSH med ansvar for etablering og gjennomføring av strategier. Han har et særlig ansvar for myndighetskontakt.

NSR gratulerer og har spurt om hans umiddelbare tanker etter valget. -Jeg gleder meg til å ta over stafettpinnen som styreleder. NSR er inne i en spennende utvikling, og jeg er opptatt av at NSRs rolle som knutepunkt mellom næringslivet og justis- og sikkerhetsmyndigheter styrkes ytterligere, sier Jarle Hammerstad.


Årsmøtet godkjente også forslaget til ny strategi for NSR, og strategien blir også viktig for styrets arbeid. -NSR gjør en god jobb med å informere om sikkerhetsutfordringer og gi næringslivet gode råd. Vi må bli enda bedre til å påvirke myndighetenes prioriteringer. Å bekjempe kriminalitet rettet mot næringslivet vil gi store besparelser både for bedrifter og samfunnet, sier Hammerstad.

Administrasjonen vil også få takke avtroppende styremedlem Per Erik Stokstad fra Sparebankforeningen og avtroppende nestleder i Rådet, Roy Grøtvedt for deres lange og positive engasjement i NSR.

En takk også til Ole Tom Seierstad, Microsoft som velvillig stilte opp på den faglige delen og forklarte hva ”skyen” (Cloud Computing) innebærer med fordeler og sikkerhetsutfordringer.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss