Nedgang i antall ran

I følge statistikk fra Næringslivets Sikkerhetsråd, Ransutvalget, er antallet ran første kvartal i 2012 lavere enn på flere år.

Foto: Arne Røed Simonsen

Årsakene til dette er mange, men en av grunnene kan være at politiet har pågrepet personer som kan ha stått bak mange ran. En annen er at ulike ransutsatte virksomheter, har fått en større bevissthet og har sikret seg bedre

Det har vært jobbet bra med ulike ransforebyggende tiltak i mange næringer, og mange har benyttet seg av ordningen Sikret mot ran.  I tillegg har NSR arrangert flere kurs i fysisk sikring og ransforebygging.

Ransutvalget håper at flere får en større bevissthet og sikrer sine verdier på en god måte. Dette både av hensyn til virksomhetens ansatte, kunder og virksomheten selv. Det er viktig med fortsatt fokus på god ranssikring selv om statistikken pr. nå ser bra ut. En slik trend kan fort snu og mange virksomheter har fortsatt en vei å gå. Gode rutiner, beredskapsplan og øvelse bør være på plass i tillegg til fysisk og teknisk sikring. Gode rutiner og øvede ansatte er til god hjelp for politiet i etterforskningen. Oppklaring og pådømmelse av straffesaker vil påvirke statistikken. En raner står ofte bak flere ran.

Siste års ransstatistikk

År/måned

Jan

Feb

Mars

2007

14

30

54

2008

10

23

46

2009

24

63

85

2010

32

46

68

2011

18

40

61

2012

15

19

34

Sertifisering

Dette er minimum av tiltak virksomheten må ha gjennomført før Politiet foretar sertifiseringsbesøk

Fysiske sikringstiltak :
 1. Låsbar kassaskuff 
 2. Seddelboks m/tidsforsinket lås (Sjekk med ditt forsikringsselskap) 
 3. Godkjent verdiskap (Sjekk med ditt forsikringsselskap) 
 4. Ekstra telefonsamband eller mobiltelefon 
 5. Kikkehull i bakdør og god utvendig belysning. 
 6. Høydemåler ved utgangsdør og på steder raneren vil bevege seg.

Sikkerhetsopplæring  Gjennomgått godkjent ranskurs 
 1. Avholdt ransøvelse (En del av kurset)

Daglige sikkerhetsrutiner  Pengeoppbevaring i låsbart kassaapparat 
 1. Bruk av seddelboks m/tidsforsinkelse 
 2. Bruk av verdiskap 
 3. Varierende mønster for pengetransport

 

Ettervern 
Virksomheten må ha inngått avtale om ettervern eller
ha forsikringsavtale som dekker dette.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss