Nasjonal vitnemålsbank

I desember mottok vi en hyggelig e-post fra Kunnskapsdepartementet (KD). De kunne fortelle at det var bevilget 250 000 kr til Universitetet i Oslo for å lage en kravspesifikasjon for en nasjonal vitnemålsbank.

Foto: Arne Røed Simonsen

Bakgrunnen for dette er at NSR sommeren 2010 sendte et brev til KD der vi ba om at det ble etablert en sentral database for vitnemål fra høyskoler og universiteter for å forenkle prosessen med å verifisere vitnemåls ekthet. NSRs forslag gikk ut på å la enkeltpersoner ha tilgang til sine egne vitnemål gjennom www.altinn.no og kunne sende vitnemålene til arbeidsgivere eller institusjoner etter eget behov og ønske. Databasen skulle ikke være søkbar, men utelukkende et sted der eierne av vitnemålene selv kunne se på, skrive ut og sende vitnemålene. De skulle selvsagt ikke være endringsbare. Dette systemet ville ivaretatt behovet for personvern samtidig som det ga en pålitelig måte å sende vitnemålene på.
 
KD var lydhøre til vårt forslag og har nå tatt steget videre til å få utarbeidet kravspesifikasjonene. Navnet blir "nasjonal vitnemålsbank" for å skille denne fra det som heter Nasjonal vitnemålsdatabase, hvor resultatene fra videregående opplæring finnes.

NSR frem til vitnemålsbanken blir operativ.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss