Næringslivets Sikkerhetsråd og One Voice inngår samarbeid

Under Sikkerhetskonferansen til Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), 20. september 2017, lanseres et nytt verktøy for gjennomføring av sikringsrisikoanalyser.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Verktøyet VTS-analyse er basert på NS 5830-serien og struktureres etter VTS-metoden.

NSR og One Voice har sammen utviklet verktøyet VTS-analyse. Når produktet lanseres har samarbeidet allerede pågått i nærmere et år, og målet med samarbeidet er soleklart; Å møte den sterkt økende etterspørselen etter et verktøy som kan hjelpe norske og internasjonale virksomheter å bedre forstå og ta konsekvensene av risiko.

Siden høsten 2014 har NSR gjennomført en rekke kurs i sikringsrisikoanalyse. Gjennom tilbakemeldingene etter disse kursene, har vi sett behovet for et verktøy som støtter analytikeren i prosessen med å finne virksomhetens risiko og tiltak.

Verktøyet kan benyttes enkeltstående og i CIM, og skal gjøre virksomheter i stand til å vurdere verdi, trussel og sårbarhet gjennom moderne teknologi.

Les mer på:   

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss