Næringslivets Sikkerhetsråd med ny hjemmeside

NSR har i samarbeide med NHO-Servicepartner og Fox Data utviklet ny hjemmeside.

NSRs nye hjemmeside skal være nøktern og oversiktlig for våre brukere. Siden skal være en kilde til aktuell informasjon om ulik kriminalitet i og mot næringslivet. Du vil finne relevante artikler, veiledninger, aktiviteter mv. til hjelp i det forebyggende arbeidet mot kriminalitet.

Under Publikasjoner vil du også finne ulike trusselvurderinger, veiledninger, trendrapporter mv. utgitt av ulike myndigheter som NSR samarbeider med. Alle våre medlemmer kan laste ned alle publikasjoner gratis, mens ikke medlemmer kun kan laste ned publikasjoner fra ulike myndigheter.

Vi håper våre brukere vil sette pris på den nye hjemmesiden, og vi tar gjerne i mot tips på temaer, artikler aktiviteter som bør kunngjøres via våre hjemmesider og nyhetsbrev.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss