Næringslivet taper milliarder på ulovlig deling og piratkopiering!

I en fersk rapport skrevet av analyse og rådgivningselskapet Procope for Nordic Content Protection, fremkommer det at betal TV-bransjen taper ca. 4 milliarder kroner i året alene.

Eksempel på serverpark for ulovlig deling (Foto: STOP)

Eksempel på serverpark for ulovlig deling (Foto: STOP)

I rapporten fremkommer det at, illegal tilgang til fjernsynssendinger gjennom card sharing, streaming og IPTV er en alvorlig trussel mot de legale distributørene. Bransjen taper anslagsvis inntekter på over fire milliarder i året. Kriminelle aktører sitter selv igjen med en inntjening på 600 millioner kroner på det nordiske markedet. Fra straffesaker fremkommer det at enkeltpersoner, i form av å være bakmenn, har bygd seg opp store illegale formuer. Denne type kriminalitet er med andre ord svært lukrativ med relativ lav risiko for oppdagelse og rettsforfølgelse.

 

 

 - Vi skulle gjerne ønske oss en nasjonal enhet som kunne prioritere slike saker, og viser til Sverige hvor de har en spesialenhet som etterforsker og påtaler opphavsrettslige saker, sier direktør i NSR, Jack Fisher Eriksen.

Betal-TV er ikke de eneste som blir rammet av brudd på opphavsretten. I følge FN, utgjør piratkopiering en av de største inntektskildene til organiserte kriminelle.

– Den betyr bortfall av betydelige statsinntekter, rammer arbeidsplasser, svekker det seriøse næringslivet og kan medføre fare for liv og helse, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse i en uttalelse til E24.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss