Næringslivets Sikkerhetsråd klar for deltagelse under årets Transport & Logistikk

- Vi er glade å ha med oss NSR til årets Transport & Logistikk konferanse den 22. og 23. oktober. Med deltagelse fra NSR har vi fått fokus på sikkerhet og trusselvurderinger, et viktig område innen transport bransjen, sier Jo Eirik Frøise, prosjektleder for Transport & Logistikk 2018

Logo transport og logistikk 2018

Konferansen er stolte over å kunne presentere et topplag innen transportindustrien på årets Transport & Logistikk i oktober. Vi synes det er spesielt spennende at NSR som en synlig, solid og innovativ aktør setter pris på arrangementet og prioriterer deltagelse som utstiller.

-Med NSR på konferansen får våre konferansedeltagere få informasjon om hvordan de kan bidra til å forebygge arbeidsmarkedskriminalitet og kriminalitet rettet mot transport og logistikksektoren. NSR kan også bidra til å formidle informasjon og kunnskap om trusselbilde slik at næringslivet og andre kan lage gode risikovurderinger og iverksette tiltak for å beskytte sine verdier, sier Frøise

Transport & Logistikk 2018 er den viktigste møteplassen for hele næringen og sentrale brukere.  Konferansen feirer 60 års jubileum i god stil, med et omfattende, tidsaktuelt program over to hele dager, 22. og 23. oktober, forteller Frøise.

Konferansen retter seg mot beslutningstagere, bedriftsledere, logistikksjefer, systemansvarlige, politikere, forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor transport- og logistikknæringen. I fjor hadde vi 860 deltagere. - I år satser vi på å nærme oss 1 000. Transport & Logistikk 2018 er rette sted for inspirasjon, nettverksbygging og faglig påfyll.

- Valg av temaene for konferansen har vært viktig for oss som arrangører. Med tilbakemeldingene fra de siste års konferanser var digitaliseringen innen transportsektoren et av temaene vi valgte å ha fokus på- samtidig med at lønnsomhet, og omdømme for næringen er andre spennende tema deltagerne får høre om på Gardermoen, kan en engasjert prosjektleder fortelle.

104 foredragsholdere og rundt 90 utstillere deltar i år. Veldig mange av utstillerne har deltatt flere år på rad. Alle sentrale samferdselspolitikere samt samferdselsministeren kommer også.

Vi har tradisjonen tro satt opp et program som gir deltagerne rikelig anledning til å besøke utstillerne. Dessuten blir lunsjen begge dager servert i utstillingsområdet.

Program og påmelding www.konferanse.info

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss