Nå blåser det nordavind fra alle kanter!

For oss som er opptatt av sikkerhet, kan det virke som at det "blåser nordavind fra alle kanter" for tiden. Trusler og angrep mot IKT systemer pågår kontinuerlig, fra alle retninger.

Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Terroraksjoner kommer stadig nærmere oss her til lands, og norske internasjonale virksomheter står ofte midt i kriseområder. Organisert kriminalitet treffer næringslivet på stadige nye områder, og det er kan vanskelig å vite hva som er morgendagens trusler og hvor de kommer fra.

. Kan din virksomhet være den neste som blir berørt av en krise? Hvis vi ikke lykkes med integrering, vet vi heller ikke hvilken kriminalitet som kan treffe oss i fremtiden.

NSRs Mørketallsundersøkelse forteller at en av tjue norske virksomheter vet at de er utsatt for hacking og spionasje, men samtidig vet vi at minst halvparten av oss blir utsatt for dette. Vet du om din virksomhet lever i dette store mørketallet og er blant de som ikke vet, og som tappes for verdier og informasjon?

Samtidig forteller Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2015, hvor 2500 daglig ledere og sikkerhetsledere er intervjuet, at kun en av fire norske virksomheter gjennomfører skriftlig risikovurdering av kriminalitet i eller mot virksomheten. Seks av ti norske private virksomheter gjennomfører ikke identitetssjekk av hvem de ansetter, og en av fire virksomhetene oppgir at de har avdekket utro tjenere siste år. Med dagens migrasjonssituasjon er det mye som tilsier at situasjonen ikke blir enklere å håndtere i nær fremtid.

Betyr dette at næringslivsledere ikke er opptatt av sikkerhet? Ikke nødvendigvis, men det er mye som tyder på mangel på kompetanse og kunnskap. Det er store forskjeller mellom forskjellige sektorer.

Kriminalitet koster samfunnet og bedriftene enorme summer (88 milliarder, Politihøgskolen 2011) hvert år og de fleste virksomheter rammes på en eller annen måte. Stadig større deler av disse kostnadene påløper næringslivet direkte, og det er viktig, både for den enkelte bedrift og for næringslivet samlet, å demme opp for denne utviklingen. Store beløp kan spares for virksomhetene ved riktig forebygging av kriminalitet. Kunnskap er avgjørende for å lykkes i det arbeidet.

Næringslivets Sikkerhetsråd er en medlemsorganisasjon, opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet. Dette gjøres gjennom et formalisert og aktivt nettverk mot politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter, og mot næringslivet.

Næringslivets Sikkerhetsråd har et nettverk bestående av myndigheter og næringsliv, som har som felles mål å forebygge kriminalitet. Ta del i vårt nettverk og lær av og om andre. Kunnskapsoverføring, nettverk gjennom forskjellige sikkerhetsmiljøer er vesentlig og viktig for å holde seg oppdatert om dagens og fremtidens trusler.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss